Hushållsvågar

1

Elektroniska vågar

Elektroniska vågar inklusive bänkvågar, stående vågar, små plattformsvågar, köksvågar, människokroppsvågar, babyvågar och annan vägningsutrustning.
Denna typ av vägningsutrustning som används i viktsensorlastceller har i allmänhet två typer av struktur, en är lamellstruktur av manganstålmaterial, en annan är enpunktsstruktur av aluminiumlegering.I allmänhet är lamellstrukturen 4 stycken av halvbrotyp och kan användas i en komplett uppsättning, speciellt för tillfällen med ultratunna elektroniska vågar.Precisionen för enpunktsvägningssensorn är högre än den för lamellstrukturen, så den tillämpas vid tillfället att kravet på vägning av kroppshöjd inte är högt.

köksvåg
mat
smart skala
kroppsskala
kroppsskala2
våg